Woman

Dziupla Hollow (2007)-olej,płótno 110x100cm
Przemiana Transformation-olej,płótno, 110 x 90cm
Brzezina Birch grove (2007)-100 x 907cm
. Lustro Mirror (2007)-olej,płótno 110 x 100cm
 Pajęczyna  Cobweb (2007)-olej,płótno, 100 x 90cm
Spacer Walk (2007)-akryl,płótno, 81 x 100cm
Chruśniak Brushwood (2007)-akryl,płótno, 70 x 70cm
Mokradło (2009)-akryl,płótno 110 x 100cm
Oczekiwanie Expectation (2009)- akryl, olej, płótno, 100 x 81cm
Za drzewami Behind the trees (2008)-akryl,płótno,100x 70cm
. W lesie In the forest (2008)- olej płótno,  100 x 70cm
W cieniu In the shadow (2008)- akryl płótno,  100 x 70cm,
Szuwary Reed beds (2008)- akryl płótno,  105 x 92cm
Wierzba Willow (2007)- akryl,płótno, 81 x 100cm
 Łąka Meadow (2008)- akryl,olej na płótnie,105x 92cm
 Łąka 2 Meadow (2008)- akryl,olej na płótnie, 105 x 92cm
Ukrycie (2010) -akryl,olej, płótno- 100 x 70cm
Droga (2010)-akryl,płótno 100 x 73cm
Rozdroże (2010)-akryl,płótno 100 x 73cm
Schronienie -(2010)- akryl, olej, płótno 120 x 100cm
 Przejście Transition (2009)-  akryl, olej, płótno, 120 x 90cm
Przejście II Transition II (2010)-akryl,olej,płótno-120 x 100cm
Pianistka (2010) - akryl,olej, płótno - 100 x 110cm